shutterstock_114189103.jpg

ESPAI D'ATENCIÓ PLENA PEL PERSONAL SANITARI


Segons dades publicades per l'Agència de Salut Pública de Catalunya el 25% dels professionals sanitaris pateixen ESTRÈS laboral i/o trastorns musculoesquelètics (TME).

El benestar és transmissible i actuar perquè en gaudeixin plenament els que vetllen per el dels altres és cabdal:
- per alinear-se a la missió de l’ens asistencial
- repercutir positivament en pacients i entorn socio-laboral
- fer de l'institució una empresa generadora de salut.

Pausa ( ) Sana implanta la praxi saludable del personal sanitari per reduir-ne l'estrès, activar la millora del seu estat físic, l'equilibri psicosocial i el benestar mental; harmonitza l’eficiència del traballador amb el benestar de l’ésser humà, beneficiant tant l'individu com la corporació.

Ens inspirem en la cultura de la humanització de la salut, els principis del model d’empresa saludable, les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i responem a la crida del Pla Interdepartamental de Salut Pública (Pinsap) implicant-nos en la construcción global de la salut.
Activem la prevenció i la promoció del benestar laboral perquè els valors es manifesten en les conductes de les persones i dels organismes: es transmeten pel què es fa més que no pas pel què es diu.

Pausa ( ) Sana és l'espai on aturar-se per renovar l'energia física i la claredat mental: el moment d'esmolar les propies eines perque sempre es mantinguin incisives.


Reduim l'estrés a l'àmbit laboral i desenvolupem la qualitat de vida i el benestar de les PERSONES
perque siguin millors PROFESSIONALS de la salut


Proporcionem càpsules actives d'entrenament físic i mental in situ i ad hoc: una formació pràctica basada en una pluralitat de tècniques conjugades a les necessitats concretes del col·lectiu sanitari i guiades a l'entorn laboral per un equip que integra formació i experiència tant a l'àmbit sanitari i administratiu com al sector de les teràpies naturals.

Ens ocupem de l'estat òptim de la salut vinculant les tres dimensions d'aquest recurs fonamental de la vida diària:

  • relaxació física > amb higiene postural i Ioga Terapèutic

  • equilibri emocional > amb tècniques de Respiració Conscient

  • benestar mental > amb Meditació Mindfulness

Els continguts de les càpsules tenen un enfocament tant preventiu com restauratiu i es centren en els beneficis funcionals que se'n deriven fent ús del patró científic i del lenguatge anatómic. L'aprenentatge es consolida així sobre uns fonaments familiars al col·lectiu produïnt des de l'experiència canvis més conscients, profunds i perdurables en la propiorecepció, la cognició i la gestió de les emocions i dels pensaments.

Flexibilitat d'horari i durada segons necessitats i operativa del centre: tallers i cursos de formació continuada i sessions de 30/45/60 minuts de Pausa ( ) Sana abans de començar la jornada laboral, a la pausa o després del torn.


Pausa ( ) sana

l’equilibri personal darrera l'exercici professional