B E N E F I C I S

 • Desenvolupar conciència corporal i propiorecepció
 • Disminuir el ritme cardíac, la tensió arterial, el ritme respiratori i la tensió muscular
 • Aliviar dolors i suavitzar tensions i contractures
 • Desbloquejar el cos guanyant força, resistència i elasticitat
 • Flexibilitzar la columna per millorar la postura
 • Desintoxícar i enfortir órgans, vísceres, músculs
 • Millorar la funcionalitat dels sistemes muscular, esquelétic, articular i dels aparats circulatori, respiratori i digestiu
 • Activar el sistema nerviós parasimpátic
 • Optimitzar el procés respiratori per incrementar l’oxigenació i la purificació de la sang i dels teixits
 • Prendre conciència de les emocions i dels pensaments
 • Gestionar de manera eficaç temps/estrès/pressió/ansietat
 • Millorar l’autocontrol, la paciència i la perseverança
 • Enfortir l’autoestima, la vocació, el comprimís, l'empatia
 • Avivar la visió objectiva i equànime dels esdeveniments
 • Augmentar el poder de la voluntat i l'autorealització