Treepose+04.jpg

La meditació Mindfulness consisteix en

observar, contemplar i examinar

assumint el paper no de jutge sinó de CIENTÍFIC

_ Walpola Rahula _


A T E N C I Ó  P L E N A > S A L U T I N T E G R A L

En el procés d'intercanvi amb el medi ambient l'absorció de l'energia vital es dóna a través de la respiració i de l'alimentació (entrada) mentre que el seu consum s'esdevé per mitjà dels movements i dels pensaments (sortida): l'ajust continu a la demanda canviant del medi cap a l'equilibri és el fenomen de la salut.

Les capsules de Pausa ( ) Sana profunditzen en la relació Cos-Ment-Sentits com a estratègia per l'empoderament en salut del personal sanitari gràcies a l'aprenentatge per l'experiència pròpia. Activen l'harmonització de les sensacion físiques, de les emocions i del pensaments a través del moviment, la respiració i la concentració. Milloren l'estat físic, l'equilibri emocional i el benestar mental per atènyer el màxim potencial d'autonomia i desenvolupament, tant personal com professional. Desenreden nusos per crear un context més fèrtil on operar en un nivell d'eficàcia óptim.
 

E M O C I O N S

Respiració Conscient
per l'equilibri emocional


Entre l'alè i l'estat anímic hi ha una relació amb influència mútua. Quan la respiració és rítmica llavors la ment està estable. Tant com sabem observar les alteracions en l'acte respiratori segons les nostres accions o emocions així podem aprendre a dirigir a voluntat la respiració cap a un estat calmat i equilibrat per mantenir-nos en un espai sense pertorbació.
Desbloquejem i optimitzem el procés respiratori incrementant tant l’oxigenació com la purificació de la sang i dels teixits.
Activem correctament el diafragma cap a un compàs més espaiós preparant el sòl per què l'atenció vagi cap endins i la ment aprofiti plenament del joc de l'atenció.


S E N S A C I O N S

Higiene Postural i
Ioga Terapèutic
per la relaxació física


L'absència de tensió muscular és allò que defineix el relaxament i la comoditat.
Per abandonar tota carrega innecessària i frenar el desperdici d'energia vital cal reconèixer les resistències i afluixar-les.
Treballant des de les sensacions físiques aprenem a desenvolupar la consciència corporal i la propiorecepció (percepció de la posició del cos i de les seves parts, de les contraccions musculars i dels moviments).
Desbloquejem el cos paulatinament i l'entrenem des de l'equilibri adient entre l'esforç i la relaxació.
Amb un enfocament científic i un llenguatge anatòmic dirigim seqüències d'estiraments graduals i progressius per mantenir un sistema osteomuscular funcional, millorar l’estàtica postural, prevenir dolors i limitacions articulars.
Fem servir mètodes de reeducació postural global i ioga tradicional marcant el benefici de cada moviment o postura per tal de transmetre coneixement en l'acció.
Dins de l'acció aprenem a estar presents amb l'atenció de forma intencionada i sense jutjar, conscients d'allò que passa mentre està passant.

 
p3.png

P E N S A M E N T S

Meditació Mindfulness pel
benestar mental


Incrementant la concentració es redueix el temps necessari per fer les coses: això perquè una ment no exercitada és dispersa per naturalesa.
Amb el cultiu de l'atenció conscient la ment es torna esmolada i receptiva: aprèn a sostenir-se plenament en la tasca present i aconsegueix la concentració dels pensaments cap al seu focus evitant posar el pilot automàtic. La concentració mantinguda sense distraccions s'anomena meditació.
Les técniques que emprem es recolzen en elements dels protocols MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i MSC (Mindfulness and Self Compassion) i es mantenen dins d'una perspectiva laica.


PAUSA ( ) SANA

SINTONITZA L'individu AL SEU ENTORN LABORAL