Entre l’ESTÍMUL i la RESPOSTA hi ha un ESPAI.
En aquest espai descansa la nostra capacitat d’ESCOLLIR la resposta.
I en aquesta resposta rau la nostra llibertat i el nostre creixement
— Viktor Frankl - neuròleg, psiquiatre i filòsof
 

La naturalesa de la feina assistencial va lligada a la vivència de situacions crítiques i de fort impacte emocional: aspecte que pot agreujar el desequilibri entre la resposta adaptativa de la persona i les condicions de l’entorn laboral causant esgotament físic, emocional i mental i fins i tot la síndrome de desgast professional (burnout).
Alguns dels símptomes més notoris són la tensió muscular, pèrdua de son, manca de motivació, depressió, ansietat i fatiga crònica. I el costum més abitual és que s'allarguin els moments de queixa: fonts d'esgotament energetic que podem aprendre a transformar en propostes per convertir els problemes en projectes.


hearts.png

La percepció de com ens sentim emocionalment (interocepció) activa la integració vertical entre el sistema límbic i el còrtex. Aquesta és la base fisiològica de l'equilibri emocional: l'habilitat de "respondre amb consciència en el moment present, adonant-se de les emocions propies i alienes (empatia), dels nostres detonadors emocionals i patrons de conducta habitual, escollint així la conducta més beneficiosa" (Paul Ekman).
L' intel•ligència emocional inclou habilitats com l’autocontrol, l’assertivitat o l’escolta profunda: claus per adaptar-se a les situacions, aconseguir metes i propòsits gestionant el temps i l'energia vital amb màxima eficiència i mínim desperdici.

Pausa ( ) Sana és l'estona per desconnectar de tot allò que emmalalteix i per connectar amb alló que més cura amb exercicis d’estirament tant físics com mentals per:
- tornar a omplir el dipòsit de força vital envigorint-se des de fora cap endins
- focalitzar-se de nou en lo important per una optima presa de decicions i una major perspectiva
- incidir sobre el rendiment i la realització personal


Més enllà de l'àmbit personal, la salut plena dels professionals sanitaris és important per les seves repercussions sobre l’exercici professional. Desenvolupant el seu potencial de vida saludable s'obtenen:

  • millors resultats en QUALITAT assistencial i SATISFACCIÓ dels pacients
  • menys baixes laborals i recanvi de personal

Augmentant la salut s'incrementen també la capacitat cognitiva, la concentració i la creativitat. Les empreses que enfocan l'estratègia en les persones fomenten una cultura en què l'equip es manté identificat amb l'essència de la seva feina. Inverteixen en el benestar del capital humà esdevenint llocs de treball saludables que atrauen excel·lència professional, retenen el talent i destaquen per innovació i resultats.


Lliurem Pausa ( ) Sana in situ i ad hoc fent possible que:

  • l'espai físic d'activació i relaxació es trobi dins l'entorn laboral
  • la forma, el contingut i la durada siguin a mida pel col·lectiu sanitari
  • la conciliació entre l’horari laboral i la vida familiar i social s'optimitzi
  • es mantingui l'identificació de l'equip amb la vocació empresarial
  • es promogui la cohesió del capital humà en la seva dimensió grupal
  • "no tenir temps" deixi de ser l'excusa per restar salut
  • l'hàbit saludable del professional sanitari serveixi d'exemple visible pels ciutadans

Flexibilitat d'horari i durada segons necessitats i operativa del centre: tallers i cursos de formació continuada i sessions de 30/45/60 minuts de Pausa ( ) Sana abans de començar la jornada laboral, a la pausa o després del torn.


Font: EU-OSHA > Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball